dede织梦CMS采集过滤规则

DEDECMS采集常用过滤规则

DEDE采集规则中需要常用过滤的规则代码DEDECMS集合

一般在DEDE采集的过程中需要过滤或者删除再者是注释掉一些别人的信息,比如:超链接、图片等等之类的,都需要用到这些过滤规则,把不想采集过来的资源全部都注释掉这样就大大减少了采集回来的垃圾信息,占用了自己的空间。

{dede:trim}<span(.*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</span>{/dede:trim}
{dede:trim}<div(.*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</div>{/dede:trim}
{dede:trim}<li>{/dede:trim}
{dede:trim}</li>{/dede:trim}
{dede:trim}<ul>{/dede:trim}
{dede:trim}</ul>{/dede:trim}
{dede:trim}<font(.*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</font>{/dede:trim}
{dede:trim}<table(.*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</table>{/dede:trim}
{dede:trim}<tbody(.*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</tbody>{/dede:trim}
{dede:trim}<tr(.*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</tr>{/dede:trim}
{dede:trim}<td(.*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</td>{/dede:trim}
{dede:trim}<a(.*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</a>{/dede:trim}
{dede:trim}<iframe(.*)</iframe>{/dede:trim}
{dede:trim}<style(.*)</style>{/dede:trim}
{dede:trim}<script(.*)</script>{/dede:trim}
{dede:trim}<option(.*)</option>{/dede:trim}
{dede:trim}<select(.*)</select>{/dede:trim}

下面是过滤"视频"的代码,注意顺序

{dede:trim}<object(.*)</object>{/dede:trim}
{dede:trim}<embed(.*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</embed>{/dede:trim}
{dede:trim}<param(.*)</param>{/dede:trim}

本站声明:本站所有素材资源均来自用户分享和网络收集,仅供用于学习和研究目的。不得使用于非法商业用途,不得违反国家法律;如有侵权、不妥之处,请联系站长以便删除。敬请谅解!

没有账号? 注册  忘记密码?